مطالب مرتبط با کلید واژه

علم گستران صنعت آرتا


علم گستران صنعت آرتا

سخن مدیر عامل   رشد و شکوفایی ایران اسلامی در سایه تحقق اقتصاد دانش بنیان محقق خواهد شد. تلاش ما همواره بر این اصل استوار بوده که خدمتی ارزنده در حوزه فناوری کشورمان ارائه نمائیم. برای نیل به این هدف تلاش می ...