مطالب مرتبط با کلید واژه

سرمایه گذاری


فرخوان مشارکت و سرمایه گذاری در طرح¬ها و ایده¬ها

    ویژه شرکت ها و واحد های فناور مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان با هدف حمایت از تولید و رونق اقتصادی در نظر دارد از طرح ها و ایده­های نوآورانه در قالب مشارکت و ...