مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگاه تولید اسانس


بازدید از کارگاه تولید اسانس و عرقیات گیاهان داروئی توران

بازدید از کارگاه تولید اسانس و عرقیات گیاهان داروئی توران

 در راستای برگزاری تور فن آوری با موضوع آشنایی با تهیه عرقیات گیاهی، در مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ ساعت ۱۲:۳۰ مدیریت و کارشناسان مرکز رشد فناوری سلامت به همراه تعدادی از واحدهای فناور مستقر از کارگاه تولید اسانس و عرقیات گیاهان داروئی توران به مدیریت آقای دکتر کریمی بازدید نموده و با نحوه چگونگی تشکیل و فرآیندهای اجرایی آن آشنا شدند.

ادامه مطلب