اولین وبینار ترجمان دانش مطالعات مشاوره در مامایی در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۱ برگزار گردید

۲۸ آبان ۱۴۰۱ | ۱۴:۱۰ کد : ۱۰۰۵۹ اخبار اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۹۰
اولین وبینار ترجمان دانش مطالعات مشاوره در مامایی به همت گروه بهداشت باروری و مشاوره در مامایی با موضوع بارداری ناخواسته و پیشگیری از سقط در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۱ برگزار گردید دبیری جلسه را سرکار خانم دکتر افسانه کرامت سرپرست گروه بهداشت باروری به عهده داشتند و سخنرانان به ترتیب خانمها : معصومه رسولی، دکتر زهرا متقی و سیده سمیه حسینی اساتید و دانش آموختگان رشته مشاوره در مامایی بودند وبینار با استقبال اعضای هیات علمی و کارکنان معاونت های بهداشتی، درمانی و دانشجویان دکتری بهداشت باروری و ارشد مشاوره در مامایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و مازندران همچنین اعضای هیات علمی، دانش آموختگان رشته بهداشت باروری ، مشاوره مامایی ، مامایی و دیگر رشته های مرتبط با موضوع فرزند آوری از سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور همراه شد ./
اولین وبینار ترجمان دانش مطالعات  مشاوره در مامایی  در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۱ برگزار گردید
آخرین ویرایش۲۸ آبان ۱۴۰۱

( ۴ )

نظر شما :