اطلاعیه ها

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی ارشد مشاوره در مامایی سعیده رنجبر

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی ارشد مشاوره در مامایی سعیده رنجبر

جلسه ی دفاع از پایان نامه خانم سعیده رنجبر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی تحت عنوان" مقایسه اثربخشی مشاوره مامایی با رویکرد مصاحبه انگیزشی بر تصمیم به فرزندآوری بین زنان تک فرزند و زوجین تک فرزند "با حضور کمیته محترم داوری پایان نامه و اساتید محترم راهنما و مشاور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ برگزار گردید./

ادامه مطلب
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی ارشد مشاوره در مامایی منصوره ایروانی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی ارشد مشاوره در مامایی منصوره ایروانی

جلسه ی دفاع از پایان نامه خانم منصوره ایروانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی به شماره دانشجویی تحت عنوان" بررسی اثر¬بخشی مشاوره با رویکرد سیستمی بر اضطراب، خودکارآمدی و موفقیت شیردهی مادر"با حضور کمیته محترم داوری پایان نامه اساتید محترم راهنما و مشاور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ برگزار گردید./

ادامه مطلب
برگزاری آزمون جامع کتبی دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) رشته بهداشت باروری

برگزاری آزمون جامع کتبی دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) رشته بهداشت باروری

آزمون جامع کتبی دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) رشته بهداشت در در تاریخ های ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ و ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ و آزمون ارزیابی عینی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ با حضور دانشجویان گرامی و کارشناس محترم و اعضای محترم هیئت ممتحنه برگزار گردید./

ادامه مطلب
برگزاری وبینار ترجمان دانش مطالعات مشاوره در مامایی

برگزاری وبینار ترجمان دانش مطالعات مشاوره در مامایی

وبینار ترجمان دانش مطالعات مشاوره در مامایی با موضوع ترجیح زایمان طبیعی در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۲ برگزار می گردد ./ دبیری جلسه را سرکار خانم دکتر افسانه کرامت سرپرست گروه بهداشت باروری به عهده دارند و سخنران خانم معصومه شریف زاده دانش آموخته رشته مشاوره در مامایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ،با راهنمایی خانم دکتر زهرا متقی و خانم ناهید بلبل حقیقی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری بهداشت باروری خانم شهرزاد سنجری

جلسه ی دفاع از پایان نامه خانم شهرزاد سنجری دانشجوی دکتری رشته بهداشت باروری تحت عنوان " طراحی و روانسنجی مقیاس ارزیابی ترس از زایمان و عوامل مرتبط با آن: با کاربرد مدل یابی معادلات ساختاری" با حضور کمیته محترم داوری پایان نامه و اساتید محترم پایان نامه و دانشجویان گرامی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰برگزار شد. استادان راهنما: سرکار خانم دکتر افسانه کرامت/جناب آقای دکتر رضا چمن استادان مشاور: سرکار خانم دکتر شهربانو صالحین/ سرکار خانم دکتر شهربانو گلی

ادامه مطلب
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری بهداشت باروری خانم زینب ربیعی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری بهداشت باروری خانم زینب ربیعی

جلسه ی دفاع از پایان نامه خانم زینب ربیعی دانشجوی دکتری رشته بهداشت باروری تحت عنوان " طراحی، اجرای آزمایشی و ارزشیابی برنامه سلامت باروری مردان در حیطه فرزندآوری" با حضور کمیته محترم داوری پایان نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ در محل سالن تحصیلات تکمیلی گروه بهداشت باروری تشکیل شد./ استاد راهنما: دکتر زهرا متقی/ استاد راهنما: دکتر محمد شریعتی استاد مشاور: دکتر رحیم طهماسبی / استاد مشاور: دکتر ناصر مقربیان

ادامه مطلب