آرشیو اخبار

کتاب"زایمان زودرس" منتشر شد.

کتاب"زایمان زودرس" منتشر شد.

کتاب حاضر تحت عنوان "زایمان زودرس" حاصل زحمات خانم سحر الماسی و همکاران است با مجوز شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درسال ۹۴ می باشد که توسط انتشارات مهتاب به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب
کتاب"دستگاه تنفس" منتشر شد.

کتاب"دستگاه تنفس" منتشر شد.

کتاب حاضر تحت عنوان "دستگاه تنفس" حاصل زحمات دکتر آنه محمد غراوی است با مجوز شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درسال ۹۴ می باشد که توسط دایان به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب
کتاب"مدیریت شیرابه در محل های دفع پسماند" منتشر شد.

کتاب"مدیریت شیرابه در محل های دفع پسماند" منتشر شد.

کتاب حاضر تحت عنوان "مدیریت شیرابه در محل های دفع پسماند" حاصل زحمات دکترعلی اکبر رودباری و همکاران است با مجوز شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درسال ۹۴ می باشد که توسط آوای قلم به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب