آرشیو اخبار

کتاب"آموزش و پیشگیری از سرطان پستان" منتشر شد.

کتاب"آموزش و پیشگیری از سرطان پستان" منتشر شد.

کتاب حاضر تحت عنوان "آموزش و پیشگیری از سرطان پستان" حاصل زحمات دکتر محمد واحدیان شاهرودی است با مجوز شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درسال ۹۵ می باشد که توسط انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب