آرشیو اخبار

کتاب"بلوغ در دختران" منتشر شد.

کتاب"بلوغ در دختران" منتشر شد.

کتاب حاضر تحت عنوان "بلوغ در دختران" حاصل زحمات خانم ناهید بلبل حقیقی است با مجوز شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درسال ۹۶ می باشد که توسط انتشارات دایان به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب