آرشیو اخبار

کتاب"درسنامه مامایی مایلز ۲۰۱۴" منتشر شد.

کتاب"درسنامه مامایی مایلز ۲۰۱۴" منتشر شد.

کتاب حاضر تحت عنوان "درسنامه مامایی مایلز ۲۰۱۴" حاصل زحمات خانم آرزو شایان و همکاران است با مجوز شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درسال ۹۴ می باشد که توسط انتشارات دایان به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب