آرشیو اخبار

کتاب"چکیده بیماریهای نوزادان" منتشر شد.

کتاب"چکیده بیماریهای نوزادان" منتشر شد.

کتاب حاضر تحت عنوان "چکیده بیماریهای نوزادان" حاصل زحمات خانم ناهید بلبل حقیقی است با مجوز شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درسال ۹۶ می باشد که توسط انتشارات دایان به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب
کتاب"عفاف در پس یک پرده" منتشر شد.

کتاب"عفاف در پس یک پرده" منتشر شد.

کتاب حاضر تحت عنوان "عفاف در پس یک پرده" حاصل زحمات خانم ناهید بلبل حقیقی و همکاران است با مجوز شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درسال ۹۵ می باشد که توسط انتشارات دایان به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب