آرشیو اخبار

بیوشیمی در علوم آزمایشگاهی

بیوشیمی در علوم آزمایشگاهی

این کتاب که حاصل زحمات خانم دکتر مریم تیموری، خانم دکتر زهرا عرب، خانم دکتر اسما خیراللهی و خانم دکتر اکرم وطن نژاد است در سال ۱۴۰۰ توسط انتشارات سلول به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب