آرشیو اخبار

کتاب"تفسیر و اختلالات اسید و باز" منتشر شد.

کتاب"تفسیر و اختلالات اسید و باز" منتشر شد.

کتاب حاضر تحت عنوان "تفسیر و اختلالات اسید و باز" حاصل زحمات خانم دکتر منیره عامریان و همکاران است با مجوز شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درسال ۹۵ می باشد که توسط انتشارات یاس نبی به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب