آرشیو اخبار

کتاب"درسنامه اختلالات جنسی" منتشر شد.

کتاب"درسنامه اختلالات جنسی" منتشر شد.

کتاب حاضر تحت عنوان "درسنامه اختلالات جنسی" حاصل زحمات خانم سیده زهرا معصومی قاضی نوری و همکاران است با مجوز شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درسال ۹۴ می باشد که توسط انتشارات دایان به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب