آرشیو اخبار

روانشناسی قلب

روانشناسی قلب

این کتاب که حاصل زحمات آقای دکتر حسین شیبانی، خانم دکتر خدیجه اعراب شیبانی و خانم دکتر نازنین نژاد امره یی است در سال ۱۴۰۰ توسط انتشارات سفیران قلم به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب