اخبار

درخشش دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی در  اختتامیه رویداد کارآفرینی کشوری فناوری‌های نوین نظام سلامت

درخشش دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی در اختتامیه رویداد کارآفرینی کشوری فناوری‌های نوین نظام سلامت جدید گالری

کسب مقام نخست و شایسته تقدیر توسط دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی شاهرود در رویداد کارآفرینی کشوری فناوری‌های نوین نظام سلامت اردبیل

ادامه مطلب
کسب رتبه دوم دانشجویان علوم پزشکی شاهرود در رویداد ایده شو دخانیات و سلامت هرمزگان

کسب رتبه دوم دانشجویان علوم پزشکی شاهرود در رویداد ایده شو دخانیات و سلامت هرمزگان

جناب آقای محمد محسن خدابنده و سرکار خانم سیده فاطمه ایمانی پارسا دانشجویان فعال کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه در رویداد ایده شو دخانیات و سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان موفق به کسب رتبه دوم شدند.

ادامه مطلب