اخبار

فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر

فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر

خواهشمند است جهت شرکت در فرایند انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر، در جشنواره سالانه درون دانشگاهی، حداکثر تا ۱۳ آذر ماه، نسبت به تکمیل مستندات پژوهشی خویش در سامانه پژوهان اقدام فرمایید.

ادامه مطلب
آغاز فرایند معرفی دانشجوی استعداد درخشان سه ماهه سوم  سال ۱۴۰۰

آغاز فرایند معرفی دانشجوی استعداد درخشان سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰

خواهشمند است دانشجویان واجد شرایط حداکثر تا ۱۰ آذر ماه، ضمن تکمیل مستندات در سامانه پژوهان، درخواست خود را در قالب پیام در همان سامانه (به خانم منیره بسطامی، کارشناس فناوری اطلاعات) جهت رسیدگی مطرح فرمایند و همچنین پس از ثبت درخواست در سامانه پژوهان به واتساپ ایشان با شماره (۰۹۳۸۰۶۵۷۴۴۸) پیام دهند.

ادامه مطلب
افتخار آفرینی و کسب مدال نقره در سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور توسط دانشجویان

افتخار آفرینی و کسب مدال نقره در سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور توسط دانشجویان

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه گفت :در سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در سال ۱۴۰۰ ،دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در رشته های پزشکی و پرستاری توانستند در حیطه آموزش پزشکی مدال نقره و در حیطه تفکر علمی در علوم پایه دیپلم افتخار به ارمغان آورند.

ادامه مطلب
برگزاری ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻠﻪﻣﺪﯾﺴﯿﻦ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۲ ﻟﻐﺎﯾﺖ ۴ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ۱۴۰۰ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻭﺑﯿﻨﺎﺭ

برگزاری ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻠﻪﻣﺪﯾﺴﯿﻦ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۲ ﻟﻐﺎﯾﺖ ۴ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ۱۴۰۰ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻭﺑﯿﻨﺎﺭ

برگزاری ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻠﻪﻣﺪﯾﺴﯿﻦ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۲ ﻟﻐﺎﯾﺖ ۴ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ۱۴۰۰ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻭﺑﯿﻨﺎﺭ توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ادامه مطلب