به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

اطلاعیه دارویی

۰۴ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۱ کد : ۲۳۶۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۹۴۲
عطف به نامه شماره ۶۷۵/۱۲۲۶۱ مورخ ۹۸/۲/۲۲ سازمان غذا و دارو و با عنایت به نامه های دانشگاههای تهران، شهید بهشتی، رفسنجان، سبزوار و خراسان شمالی، محصولات غذایی و شرکتهای اعلام شده در نامه پیوست غیرمجاز اعلام می گردند.

( ۴ )

نظر شما :