به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

اطلاعیه شرکتهای غیرمجاز غذایی

۰۸ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۲:۱۸ کد : ۲۳۹۹ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۷۳۲
با عنایت به نامه شماره ۶۵۷/ص/غ/۱۲۳/۹۸ مورخ ۹۸/۲/۳۱ دانشگاه علوم پزشکی گناباد، پروانه شرکت کویر نوش گناباد تعلیق ، نامه شماره ۴۵۵۵۴/۱/۱۷/پ مورخ ۹۸/۲/۳۱ دانشگاه علوم پزشکی یزد پروانه های بهداشتی شرکت خوشه طلائی ایساتیس ابطال و نامه شماره ۱۷۷۲/۳۱/۹۸ مورخ ۹۸/۳/۱ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند درخصوص پروانه های بهداشتی شرکت کشاورزی زعفران و زرشک گل آفرین قهستان تعلیق گردیده است.

نظر شما :