به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

اطلاعیه فرم استعلام بهاء واگذاری داروخانه کلینیک تخصصی دانشگاه

۱۰ مهر ۱۳۹۸ | ۱۱:۴۲ کد : ۳۲۵۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۸۱
با عنایت به تصمیم دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی شاهرود مبنی بر واگذاری محل داروخانه کلینیک تخصصی دانشگاه واقع دربیمارستان امام حسین(ع) به مساحت۶۰ مترمربع واقع درشاهرود انتهای خیابان ۲۸متری امام (باغزندان)بیمارستان امام حسین (ع) به صورت اجاره یکساله به بخش خصوصی بدینوسیله از متقاضیان حقیقی واجدشرایط دعوت بعمل می آید برابرشرایط مندرج در پیش نویس قرارداد پیوست و مشخصات مندرج دراین فرم نسبت به تکمیل و ارسال فرم استعلام به همراه مدارک زیر در پاکت در بسته اقدام نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۸/۷/۱۴به مدیریت تدارکات معاونت توسعه مدیریت و منابع واقع در شاهرود-شهرک البرز خیابان شهید شیخ فضل ا... نوری ساختمان البرز دانشگاه علوم پزشکی اتاق ۳۱۰تحویل فرمایند.

کلید واژه ها: واگذاری کلینیک تخصصی داروخانه بیمارستان امام حسین دانشگاه علوم پزشکی شاهرود


( ۳ )

نظر شما :