به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

۲۲ آبان ۱۳۹۸ | ۰۹:۵۲ کد : ۳۴۶۶ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۶۱۶
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود درنظر دارد انجام امور حسابرسی (انتخاب حسابرس) سال ۱۳۹۹ خود را از طریق انجام مناقصه عمومی یک مرحله ای به موسسات حسابرسی که دارای توان تجربه و سوابق حرفه ای مفید در دستگاه ها و نهادهای بخش عمومی به ویژه دانشگاهها و شرکت های دولتی را دارند واگذار نماید.

لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ چاپ آگهی به مدت ۵ روز کاری به نشانی: شاهرود –بلوار آیت ا... طاهری- خیابان شیخ فضل ا... نوری- میدان البرز-خیابان آیت ا... بهجت  معاونت توسعه مدیریت و منابع-مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد امور قراردادها به شماره تلفن ۹-۳۲۳۹۳۸۰۳-۰۲۳ داخلی ۱۶۲ تماس حاصل نمایند.

شرایط مناقصه

شرایط مناقصه

پیبشنهاد قیمت

تعهدنامه پیشنهاد دهنده

کلید واژه ها: اطلاعیه آگهی مناقصه عمومی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود


نظر شما :