به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مناقصه عمومی مراکز خدمات جامع سلامت

۰۵ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۷ کد : ۳۸۴۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۲۶
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود درراستای اجرای طرح تحول سلامت مطابق دستورالعمل اجرایی برنامه تامین وگسترش مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری و مراکز مجری برنامه درنظردارد به منظورتامین بخشی ازخدمات مورد نیاز شامل(خدمات پزشک عمومی،خدمات روانشناس بالینی،خدمات بهبود تغذیه،خدمات مراقب سلامت مرد،خدمات سلامت محیط وکار ، خدمات سلامت حرفه ای و دستیار دندانپزشک) درمراکز خدمات جامع سلامت تابعه خود،از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط وصلاحیت دار (دارای گواهینامه صلاحیت شرکت از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی و صلاحیت ایمنی)در زمینه موضوع مناقصه به صورت پرداخت مبتنی بر عملکرد و سود مدیریتی بر اساس دستورالعمل تحول شهری نسخه تیرماه ۹۸به مدت یک سال اقدام نماید.

 لذا متقاضیان محترم می توانندبا ارایه معرفینامه کتبی جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ چاپ آگهی  به مدت  ۴  روز کاری به نشانی: شاهرود– شهرک البرز- بلوار آیت ا... بهجت-ساختمان البرز-معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه- مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی -واحد امور قراردادها مراجعه و نیز جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد گسترش معاونت بهداشت به  شماره تلفن۳۲۲۲۴۰۸۱-۰۲۳ تماس حاصل نمایند.

دستورالعمل شهری نسخه تیرماه

نمونه فرم منع مداخله

فرم خود اظهاری

فرم پیشنهاد قیمت

شرایط عمومی

شرایط اختصاصی

قراردادخرید خدمات مراقبت های اولیه

کلید واژه ها: اطلاعیه آگهی مناقصه عمومی


( ۱ )

نظر شما :