به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

اطلاعیه جذب نیروی تاسیسات جهت بیمارستان امام حسین (ع) توسط شـرکت فنی مهندسی بنیان سازان شاهوار

۲۴ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۹:۴۹ کد : ۴۱۳۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۴۵۴
در راسـتای اجرای قرارداد واگـذاری امور تعمیرات،نگهـداری،راهـبری تاسـیسات و تجهیزات برقی،مکانیکی،ساختمانی،بیمارسـتانی و پزشکی بیمارستان امام حسـین(ع) به بخش غیر دولتی،بدین وسـیله شـرکت فنی مهندسی بنیان سازان شاهوار آدرس وب سایت اینترنتی به شرح زیراعلام می گردد

کلید واژه ها: وب سایت اینترنتی شـرکت فنی مهندسی بنیان سازان شاهوار


( ۱۲ )

نظر شما :