اطلاعیه ها - آرشیو

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت

مراسم افتتاحیه فراگیران دوره بیستم مرکز آموزش بهورزی

جلسه معارفه فراگیران بهورزی در تاریخ ۹۹/۱۱/۲۱، با حضور معاون اجرایی مهندس یوسفی، مدیر مرکز آموزش بهورزی مرضیه رضایی و مربیان در مرکز آموزش بهورزی بسطام برگزار گردید.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت

برگزاری کمیته پیشگیری از مرگ کودک ۵۹-۱ ماهه معاونت بهداشت

کمیته پیشگیری از مرگ کودکان ۱-۵۹ ماهه در تاریخ ۲۶ بهمن ماه با حضور معاون اجرایی، اعضاء کمیته و کارشناسان ستادی برگزار گردید. در این کمیته علل فوت ۴ کودک بررسی گردیده، در ادامه مداخلات انجام شده و راهکارهای کاهش آسیب مورد بحث قرار گرفت و در پایان اجرای مصوبات جلسات قبل پیگیری گردید.

ادامه مطلب