اطلاعیه ها - آرشیو

برگزاری مراسم آیین تکریم و معارفه معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت شهرستان شاهرود
برگزاری مراسم آیین تکریم و معارفه معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت شهرستان شاهرود

برگزاری مراسم آیین تکریم و معارفه معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت شهرستان شاهرود

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه ،آقای دکتر آرش صید آبادی به سمت معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت شهرستان شاهرود منصوب گردید.

ادامه مطلب