اطلاعیه ها - آرشیو

برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت و ایمنی مواد غذایی

برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت و ایمنی مواد غذایی

کارگاه آموزشی بهداشت و ایمنی مواد غذایی، با محوریت موضوعات؛ روش های نوین نمونه برداری موادغذایی و قاچاق کالاها و اقلام سلامت محور(خوردنی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، با حضور کارشناسان بهداشت محیط ستادی و محیطی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزکشی شاهرود در مورخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱ برگزار گردید. اهداف این کارگاه شامل؛ افزایش دانش و مهارت بازرسین بهداشت محیط در خصوص عوامل تاثیر گذار بر بهداشت و ایمنی مواد غذایی، ارتقاء سطح آگاهی بازرسین بهداشت محیط در زمینه آشنایی با بیماری های مرتبط با غذا و روش های نمونه برداری موادغذایی و ارتقاء شاخص های برنامه بهداشت مواد غذایی بوده است.

ادامه مطلب