مطالب مرتبط با کلید واژه " مرکز آموزش بهورزی "


به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت

مراسم افتتاحیه فراگیران دوره بیستم مرکز آموزش بهورزی

جلسه معارفه فراگیران بهورزی در تاریخ ۹۹/۱۱/۲۱، با حضور معاون اجرایی مهندس یوسفی، مدیر مرکز آموزش بهورزی مرضیه رضایی و مربیان در مرکز آموزش بهورزی بسطام برگزار گردید.

ادامه مطلب