احادیث - آرشیو

حدیث کبر

(کبر)عبارت است از یک حالتی در نفس که به واسطه آن بر دیگران بزرگی نماید. و بعضا علماء اخلاق، در کتاب های اخلاقی و امام راحل در ابتداء بحث بدان اشاره دارد، فرموده اند؛ از برای تکبر و متکبر شدن سه عنصر لازم است، اولا؛ فرد برای خود مقامی قائل شود، ثانیا، و برای دیگری مقامی تصور کند، و ثالثا، مقام خود را برتر از مقام  دیگری بداند و بدان احساس خوشحالی و آرامش نماید. اما (عجب) به معنی (خود پسندی) و (خود بزرگ بینی) است

ادامه مطلب