احادیث - آرشیو

توکل

هر که بر خدا توکل کند، خدا او را بس است،  فرمود: توکل بر خدا درجاتى دارد: بعضى از آن درجات این است که: در همه امورت بر خدا توکل کنى و هر چه درباره تو انجام دهد، راضى باشى و بدانى که او، از هیچ خیر و فضلى درباره ات، کوتاهى نکند...

ادامه مطلب

حدیث حریت

مرد آزاده در همه حالات، آزاده است: اگر حادثه‏ا رخ دهد، شکیبائى را از دست نمى‏ دهد. مصیبتهاى پى در پى او را نمی ‏شکند گر چه اسیر و مقهور گردد، و یا بعد از دولت و مکنت به سختى و عسرت در افتد

ادامه مطلب

حدیث خوف و رجا

اگر انسانی که عارف به حقایق این عالم است، نظر به نقصان ذاتی و سیه روزی خود و تمامی کائنات کند، علماو عینا در می یابد که سر تا پای این عالم را فقر و احتیاج فرا گرفته ، و از خود هیچ چیز ندارد ، ناچیز صرف و بی آبروی محض است

ادامه مطلب