اخبار

MRI کاربردی

MRI کاربردی

این کتاب که حاصل زحمات خانم دکتر گلشن محمودی و دکتر نیما رستم پور است در سال ۱۴۰۲ توسط انتشارات رویان پژوه به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب
روانشناسی قلب

روانشناسی قلب

این کتاب که حاصل زحمات آقای دکتر حسین شیبانی، خانم دکتر خدیجه اعراب شیبانی و خانم دکتر نازنین نژاد امره یی است در سال ۱۴۰۰ توسط انتشارات سفیران قلم به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب
بیوشیمی در علوم آزمایشگاهی

بیوشیمی در علوم آزمایشگاهی

این کتاب که حاصل زحمات خانم دکتر مریم تیموری، خانم دکتر زهرا عرب، خانم دکتر اسما خیراللهی و خانم دکتر اکرم وطن نژاد است در سال ۱۴۰۰ توسط انتشارات سلول به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب
چاپ سه عنوان کتاب توسط دکتر علی اکبر رودباری هیات علمی دانشگاه

چاپ سه عنوان کتاب توسط دکتر علی اکبر رودباری هیات علمی دانشگاه

این سه عنوان کتاب در حوزه بهداشت محیط توسط جناب آقای دکتر رودباری عضومحترم هیات علمی دانشکده بهداشت و دیگر نویسندگان کتاب به چاپ رسیده است. کتاب جمع آوری زیرزمینی و کتاب راهنمای پسماندهای خطرناک خانگی. کتاب مراکز پذیرش و ذخیره سازی پسماندهای خطرناک خانگی

ادامه مطلب