ژورنال کلاب مرور کاکرین

۱۲ دی ۱۴۰۱ | ۱۳:۳۵ کد : ۱۰۵۴۱ اسلاید شو اخبار
تعداد بازدید:۴۸
ژورنال کلاب مرور کاکرین

مرکز مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با همکاری مرکز کاکرین ایران و
انجمن اپیدمیولوژیست های ایران برگزار می کند:
ژورنال کلاب مرور کاکرین

عنوان مقاله:
Venous thromboembolism prophylaxis for women at risk during pregnancy and the early postnatal period

ارائه دهندگان:

- دکتر فائزه دهقانی تفتی
استادیار اکوکاردیوگرافی
دانشگاه علوم پزشکی یزد

- دکتر مهدیه نماینده
دانشیار اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی یزد

 

زمان: سه شنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴


لینک ثبت نام: www.irea.ir/dform/23/39
لینک شرکت در وبینار:
https://www.skyroom.online/ch/kumsresearch/syrman


گواهی شرکت در برنامه توسط مرکز کاکرین ایران صادر و برای شرکت کنندگان ای میل می شود.

برای دریافت گواهی، ثب تنام و حضور مجازی معادل حداقل ۷۰ درصد زمان برنامه ضرورت دارد.

کلید واژه ها: ژورنال کلاب مرور کاکرین کاکرین مرکز کاکرین ایران مرکز تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود کمیته تحقیقات دانشجویی کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود


نظر شما :