کارگاه های مجازی مرور کاکرین با همکاری مرکز کاکرین ایران

۲۸ دی ۱۴۰۱ | ۱۳:۵۷ کد : ۱۰۷۶۰ اسلاید شو اخبار
تعداد بازدید:۴۴
جلسه مجازی مرور کاکرین  با همکاری مرکز کاکرین ایران،  انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران و مرکز مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
کارگاه های مجازی مرور کاکرین با همکاری مرکز کاکرین ایران

ثبت نام در جلسه مجازی مرور کاکرین  با همکاری مرکز کاکرین ایران،  انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران و مرکز مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

لینک ثبت نام: http://irea.ir/dform/23/39

لینک شرکت در کارگاه: https://www.skyroom.online/ch/kumsresearch/syrman

کلید واژه ها: کارگاه های مجازی مرور کاکرین با همکاری مرکز کاکرین ایران مرور کاکرین جلسه مجازی مرور کاکرین مرکز تحقیقات دانشجویی شاهرود مرکز تحقیقات و فناوری دانشجویی کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود


نظر شما :