فراخوان ارسال مقالات حوزه کوید به مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران

فراخوان ارسال مقالات حوزه کوید به مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران

فراخوان ارسال مقالات حوزه کوید به مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران
۰۴ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۴:۱۶ کد : ۵۸۲۱ اسلاید شو اخبار
تعداد بازدید:۱۲۵
فراخوان ارسال مقالات حوزه کوید به مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران
فراخوان ارسال مقالات حوزه کوید به مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران

فراخوان ارسال مقالات حوزه کوید به مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران

هدف فراخوان:

- به اشتراک گذاری یافته های مطالعات انجام شده مرتبط با کووید-۱۹ به زبان فارسی برای سایرین از جمله گروههای مردمی، محققین دیگر، سیاستگذاران و مدیران نظام سالمت

- تشویق محققین به ارایه و انتشار نتایج کاربردی مطالعات انجام شده در دوران اپیدمی کووید-۱

محل نمایه شدن مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران:

- Scopus

- Embase

- Index Medicus for Eastern Mediterranean Region (IMEMR)

- Islamic World Science Citation Center (ISC) -

مقاالت مورد پذیرش در این ویژه نامه:

- مقاالت اصیل پژوهشی (article Original(

- مقاالت کوتاه (Communication Short(

- مقاالت مروری (article Review(

- نامه به سردبیر (editor to Letter(

نحوه ارسال مقاالت:

- متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از نحوه ارسال مقاله، راهنمای نگارش و فراهم کردن نسخه نهایی برای ارسال به وبسایت مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران به آدرس ir.ac.tums.irje://https مراجعه نمایند.

همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر و ارتباط با دبیرخانه مجله با آدرس ایمیل com.gmail@journal.irea یا شماره همراه 09353650403 تماس برقرار شود.

- مهلت نهایی ارسال مقاالت: ۱5 فروردین ۱400

کلید واژه ها: فراخوان ارسال مقالات کوید فراخوان مقالات کوید مجله اپیدمیولوژی ایران


نظر شما :