مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز تحقیقات دانشجویی


بیست و سومین کنگره ملی سالانه و نهمین کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور

بیست و سومین کنگره ملی سالانه و نهمین کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور

بیست و سومین کنگره ملی سالانه و نهمین کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور، در تاریخ ۱۵ لغایت ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۱ به میزبانی دانشگاه ع پ اردبیل برگزار می‌شود.

ادامه مطلب
برگزاری وبینار روشهای ردیابی سلول با MRS و تشخیص مسـیرهای پیونـد سـلولی

برگزاری وبینار روشهای ردیابی سلول با MRS و تشخیص مسـیرهای پیونـد سـلولی

برگزاری وبینار «روشهای ردیابی سلول با MRS و تشخیص مسـیرهای پیونـد سـلولی » توسـط معاونـت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین با تدریس اعضا محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

ادامه مطلب

اولویتهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در اهمیت صیانت از جمعیت

معاونت تحقیقات و فناوری و مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت از طرحهای مرتبط با این موضوع که به منظور شناسایی موانع ازدواج، نگرش جوانان به ازدواج وفرزندآوری، مشکلات مردم درخصوص توسعه خانواده و ... طراحی می شوند، حمایت ویژه کرده و جزو اولویتهای پژوهشی دانشگاه میباشد.

ادامه مطلب

آیین نامه ها و دستورالعمل های کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه ها آئین نامه استعداد درخشان (دانشجوی بند ک) دستورالعمل انتخاب دانشجوی نمونه کشوری دستورالعمل بهره مندی از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی دانشجویان پژوهشگر شیوه نامه طرح شهید وزورایی شیوه نامه طرح حمایت از هسته های دانشجویی مسئله محور ...