مطالب مرتبط با کلید واژه

جستجوی نظام مند برای مطالعات مرور نظام مند


کارگاه  کشوری جستجوی نظام مند برای مطالعات مرور نظام مند

کارگاه کشوری جستجوی نظام مند برای مطالعات مرور نظام مند

کارگاه مجازی دو روزه کشوری با عنوان "جستجوی نظام مند برای مطالعات مرور نظام مند" را در تاریخ ۱۲ و ۱۳ ام خرداد ماه سال جاری از ساعت ۱۶ لغایت ۱۹ با تدریس استاد برجسته جناب آقای دکتر پیام کبیری رئیس محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی برگزار می نماید. 

ادامه مطلب