به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مناقصه عمومی

۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | ۰۸:۱۶ کد : ۳۱۱۵ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۵۴
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود درنظر دارد نسبت به واگذاری انجام خدمات خودرویی مراکز میقان، قلعه نو خرقان، رودیان، دهملا، محمدآباد، زمان آباد، نردین و ستاد معاونت بهداشتی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش غیر دولتی و به شرکت های صلاحیت دار و واجد شرایط به مدت یک سال اقدام نماید.

بدین منظور از کلیه شرکت هایی که دارای  گواهینامه صلاحیت شرکت از سازمان کار و امور اجتماعی و نیز دارای تجربه و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه می باشند و تمایل به همکاری دارند دعوت می شود از تاریخ ۹۸/۶/۲۰ لغایت ۹۸/۶/۹۸ جهت دریافت اوراق و اسناد شرکت در مناقصه به نشانی: شاهرود –بلوار آیت ا... طاهری- خیابان شیخ فضل ا... نوری- میدان البرز-خیابان آیت ا... بهجت  معاونت توسعه مدیریت و منابع-مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد گسترش معاونت بهداشت به شماره تلفن 32224081-023 تماس حاصل نمایند.

قرارداد خدمات خودرویی

فرم پیشنهاد قیمت

خوداظهاری

تعهدنامه پیشنهادات

شرایط عمومی 1

شرایط عمومی 2  

شرایط اختصاصی

شرایط اختصاصی 1

شرایط اختصاصی 2

شرایط اختصاصی 3

شرایط اختصاصی 4


( ۳ )

نظر شما :