مقالات سال ۱۳۹۸

رديفعنوان مقالهنوع نشریهعنوان نشریهتاریخ چاپنمايه
1بررسی ارتباط سبک زندگی زنان باردار با تولد نوزاد نارس و عوامل خطر مرتبط: یک مطالعه مورد-شاهدیداخلی ایندکس شدهمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران1398Scopus
2بررسی ارتباط بین بیماری های مادر و وزن هنگام تولد- مطالعه مورد شاهدیخارجی ایندکس شدهJournal of Neonatal-Perinatal Medicine1398PubMed
3عوامل خطر قبل از بارداری مرتبط با مرده زایی در زنان ایرانی- یک مطالعه مورد شاهدی مبتنی بر جمعیتخارجی ایندکس شدهHealth Scope1398ISI
4بررسی فرسودگی شغلی در پرسنل اورژانس پیش بیمارستانیداخلی ایندکس شدهطب اورژانس ایران1398سایر نمایه ها
5ترومبوز کاروتید بدنبال ترومای بلانت گردنخارجی ایندکس شدهAdvanced Journal of Emergency Medicine1398ISI
6فرسودگی شغلی پرستاران شاهرودخارجی ایندکس شدهOpen Access Macedonian Journal of Medical Sciences1398PubMed
7آقای 62 ساله با سرگیجه حاد و تهوع و استفراغخارجی ایندکس شدهAdvanced journal of emergency medicine1398ISI
8موکورمایکوزیس در یک بیمار دیابتی کیس ریپورتداخلی ایندکس شدهInternational Journal of Health Studies1398سایر نمایه ها
9تغییرات الکتروکاردیوگرافی در غواصان Scuba: یک مطالعه نیمه تجربی در ایرانداخلی ایندکس شدهInternational Journal of Health Studies1398سایر نمایه ها
10بررسی پیش آگاهی آتل کوتاه پا در مقایسه با آتل کوتاه پا با طول نصف استانداردداخلی ایندکس شدهInternational Journal of Health Studies1398سایر نمایه ها
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.

آخرین ویرایش۲۳ شهریور ۱۳۹۹