اسامی شرکت کنندگان کارگاه هیات علمی web of sci ۱۴۰۰

اصغر شایان نیا
امید گرکزاپيدميولوژي
سلمان دلیریاپيدميولوژي
مريم تیموری-
جواد نوریانمتخصص بيهوشي
حسين امیریطب اورژانس
علي دادگریدکترای تخصصی (PhD) / پرستاری
آرش صیدآبادیطب اورژانس
شاهرخ آقایاناعصاب و روان
رضا جعفری-
سید محمد میررضاییپزشكي اجتماعي
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۲ مورد.

آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۴۰۱