اسامی شرکت کنندگان کارگاه سابمیت مقاله ۱۴۰۰

شناسه پاسخ‌دهندهنام و نام خانوادگيمحل خدمت
---
---
2وحید مقتدردفتر اعتباربخشی
3سارا بغیریبیمارستان امام حسین شاهرود
10مهری رستمیبیمارستان امام حسین شاهرود
12رضا رحمان زادهبیمارستان امام حسین شاهرود
14فرهاد جلالیبیمارستان امام حسین شاهرود
15محدثه ابراهیمیبیمارستان امام حسین شاهرود
18جمیله احمدپوربیمارستان امام حسین شاهرود
19محمد مهرآمیزبیمارستان امام حسین شاهرود
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۱ مورد.

آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۴۰۱