اسامی شرکت کنندگان کارگاه web of sci ۱۴۰۰‌کارکنان

نام و نام خانوادگيمحل خدمت
--
--
آرزو كريميمعاونت آموزشي- جذب هيات علمي
ناهيد امينيبيمارستان امام حسين واحد پژوهش
مرضيه حاجي پوربيمارستان امام حسين (ع)
آرزو ایمانیپزشکی هسته ای بیمارستان امام حسین
مليحه صادقيedo بيمارستان امام حسين
بتول داغيانوسآموزش بيمارستان امام حسين (ع)
مليحه اميريواحد پژوهش بيمارستان امام حسين (ع)
پروين نظريكتابخانه بيمارستان امام حسين (ع)
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰ مورد.

آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۴۰۱