اسامی شرکت کنندگان کارگاه پروپوزال نویسی هیات علمی ۱۴۰۰

نام و نام خانوادگینوع وابستگی
--
--
سپیده مهدویاپيدميولو‍ژي
حامد طبسی زادهمتخصص اطفال
سلمان دلیریاپيدميولوژي
دکتر مریم ولیخانیمتخصص عفوني
دکتر زهره صالح نساجمتخصص طب اورژانس
دکتر مریم عباس زادهمتخصص طب اورژانس
فاطمه سعیدیمتخصص اطفال
دکتر سکینه کلاهدوزانمتخصص زنان
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.

آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۴۰۱