مقالات سال ۱۴۰۰

ردیف مقالهعنوان مقالهنوع مقالهنوع نمايهتاريخ دقيق چاپامتياز مقالهلينك مقاله
1Evaluation the accuracy and cost effectiveness of using the Bernese and Ottawa rules in ankle SprainOriginal ArticleISI202130مشاهده
2بررسی رابطه عوامل دموگرافیک و بالینی با انحرافات الکتروکاردیوگرافی به عنوا ن یک عامل پیش آگهی در بیماران مبتلا به سندرم کرونری حا دOriginal ArticleSCOPUS1400/03/0120مشاهده
3Prevalence of Heart Failure in Patients With Ischemic Stroke: A Descriptive StudyOriginal ArticleSCOPUS1400/06/0320مشاهده
4Effects of the COVID-19 Pandemic on the Intimate Partner Violence and Sexual Function: A Systematic ReviewSystematic ReviewISI1400/04/1130مشاهده
5Prevalence of Influenza Among Hajj Pilgrims: A Systematic Review and Meta-AnalysisSystematic ReviewISI1400/01/0430مشاهده
6Retinopathy prematurity: a systematic review and meta-analysis study based on neonatal and maternal risk factorsSystematic ReviewISI1400/04/0330مشاهده
7بررسی ارتباط برخی شاخص های عملکرد قلبی- عروقی با فشار نبض به عنوان یک شاخص پیش بینی کننده بیماریهای قلبی: یک مطالعه مورد شاهدیOriginal ArticleSCOPUS1400/08/0220مشاهده
8Prevalence of Suicidal Ideation and Suicide Attempts after Disaster and Mass Casualty Incidents in the World: A Systematic Review and Meta-AnalysisSystematic ReviewPubMed1400/09/2325مشاهده
9Aqueous-alcoholic Ferulla extract reduces memory impairments in rats exposed to cadmium chlorideOriginal ArticleISI1400/04/3130مشاهده
10Investigating the Prevalence of Hearing Loss and its Related Factors in Professional Drivers in Shahroud CityOriginal ArticleISI1400/04/0530مشاهده
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۶ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ دی ۱۴۰۱