اسامی شرکت کنندگان کارگاه پروپوزال نویسی کارکنان ۱۴۰۰

نام و نام خانوادگينام بيمارستان محل خدمت
---
---
پروين نظريبيمارستان امام حسين عكارمند
ملیحه امیریبيمارستان امام حسين عكارمند
شیرین شهلاییبیمارستان امام حسین ع شاهرودكارمند
فاطمه اشرفیبیمارستان امام حسین ع شاهرودكارمند
مهدی حسین پوربیمارستان امام حسین ع شاهرودكارمند
ارزو ایمانیبیمارستان امام حسین ع شاهرودكارمند
اعظم محب شاهدینبیمارستان امام حسین ع شاهرودكارمند
احمد صفریبیمارستان امام حسین (ع)شاهرودكارمند
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۴۰۱