اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه :

نخستین همایش ملی زنان، مقاومت و حماسه توسط کمیته زن و دفاع مقدس استان خوزستان

نخستین همایش ملی زنان، مقاومت و حماسه توسط کمیته زن و دفاع مقدس شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان خوزستان برگزار می کند.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه :

راه اندازی سامانه شهروندی بیمه سلامت

 با فعال شدن این سامانه بیمه شده می تواند در کمترین زمان ممکن با ورود به سامانه شهروندی به اطلاعات بیمه ای خود و به تاریخچه خدمات دریافتی دست یابد.

ادامه مطلب
سومین جلسه بررسی عوارض ناشی از واکسیناسیون علیه بیماری کرونا
به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه :

سومین جلسه بررسی عوارض ناشی از واکسیناسیون علیه بیماری کرونا

سومین جلسه بررسی عوارض ناشی از واکسیناسیون علیه بیماری کرونا در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۰ ساعت ۱۲ با حضور دکتر عامری مدیر درمان ، پزشکان متخصص ، کارشناسان معاونت درمان و معاونت بهداشتی در سالن جلسات معاونت درمان برگزار شد.

ادامه مطلب
جلسه بررسی عوارض ناشی از واکسیناسیون علیه بیماری کرونا
به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه :

جلسه بررسی عوارض ناشی از واکسیناسیون علیه بیماری کرونا

جلسه بررسی عوارض ناشی از واکسیناسیون علیه بیماری کرونا در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ ساعت ۱۳ با حضور دکتر شیبانی معاون درمان دانشگاه ، دکتر عامری ، مدعوین از معاونت بهداشتی و بیمارستانهای تحت پوشش در سالن جلسات معاونت درمان برگزار شد

ادامه مطلب