مدیر درمان

تعداد بازدید:۲۱۸۱

 

 

مدیر درمان

دکتر محمود عامری

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

شماره تماس:02332392820