آئین نامه ها و دستورالعمل های پرستاری

تعداد بازدید:۱۱۹۱۳

آیین نامه کمیته مدیریت خطا

دستورالعمل تحویل نوبت کاری در پرستاری

 

*دستورالعمل اجرایی آئین نامه استفاده از دانشجویان گروه پرستاری در بالین

-        آئین نامه جایگزینی پرستاران مرخصی زایمان / دانلود فایل

 

آئین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری :

-        مجموعه مباحث قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت / دانلود فایل

-        آئین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت / دانلود فایل

 

دستورالعمل رفتار با کودک و نوجوان

-        نامه ابلاغ اجرای دستورالعمل رفتار با کودک و نوجوان / دانلود فایل

-        چهارچوب اجرای دستورالعمل رفتار با کودک و نوجوان در بخش درمان / دانلود فایل

-        چهارچوب اجرای دستورالعمل رفتار با کودک و نوجوان در بخش بهداشت / دانلود فایل

 

راهنماهای ایمنی بیمار

-        راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار / دانلود فایل

-        دستورالعمل تزریقات ایمن / دانلود فایل

-        راهنمای داروهای با هشدار بالا / دانلود فایل

-        راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیمار / دانلود فایل

-        راهنمای جراحی ایمن / دانلود فایل

-        راهنمای تضمین صحت دارویی در فرایند انتقال خدمات / دانلود فایل

-        راهنمای شناسایی صحیح بیماران / دانلود فایل

-        راهنمای پیشگیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله ها / دانلود فایل

-        دستورالعمل راهنمای ایمنی بیمار مرتبط با استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانها( ویرایش سوم 95 ) / دانلود فایل

-        راهنمای پیشگیری از زخم فشاری/ دانلود فایل

-        راهنمای داروهای با اسامی و اشکال مشابه / دانلود فایل

-        الزامات اخذ رضایت آگاهانه و تشخیصی درمانی پروسیجرهای تهاجمی / دانلود فایل

-        بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار / دانلود فایل

-        داروهای حیات بخش و ضروری / دانلود فایل

 

گایدلاین های پرستاری

   راهنمای بالینی پرستاری مبتنی بر شواهد

-        ویژه قلبی ( CCU ) / دانلود فایل

-        اقدامات عمومی در پرستاری / دانلود فایل

-        پرستاری در بحران / دانلود فایل

-        چشم، گوش و حلق و بینی / دانلود فایل

-        سالمندان / دانلود فایل

-        سرطان / دانلود فایل

-        سیستم اعصاب و روان – اختلال در تعاملات اجتماعی / دانلود فایل

-        سیستم اعصاب و روان – افزایش ICP / دانلود فایل

-        سیستم پوست / دانلود فایل

-        سیستم تنفس / دانلود فایل

-        سیستم عضلانی – اسکلتی / دانلود فایل

-        سیتم غدد ترشحه داخلی / دانلود فایل

-        سیستم قلب و عروق / دانلود فایل

-        سیستم گوارش / دانلود فایل

-        مایعات و الکترولیت ها / دانلود فایل

-        مراقبت های پرستاری اورژانس / دانلود فایل

 

کنترل عفونت

-        دستورالعمل اتوکلاو رومیزی / دانلود فایل

      -        دستورالعمل استریلیزاسیون فوریدانلود فایل

      -        راهنمای کشوری نظام  مراقبت عفونت های بیمارستانیدانلود فایل

      -        راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بیماراندانلود فایل

      -        روش صحیح شستشوی دست هادانلود فایل

      -        دستورالعمل اندازه گیزی میزان رعایت بهداشت دستدانلود فایل

 

نظام برنامه مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه :

      -        خلاصه راهنما و دستورالعمل نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه در بیمارستان / دانلود فایل

      -        خلاصه راهنما و دستورالعمل نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه در دانشگاه های علوم پزشکی کشور / دانلود فایل

 


لینک دانلود فایل