رئیس اداره پرستاری

تعداد بازدید:۲۰۱۲

نام ونام خانوادگی : نیره  نام آور

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد پرستاری 

 ایمیل: nayereh50.namavar@gmail.com

محل استقرار:  معاونت  درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود واقع در ساختمان البرز- اتاق 206- شماره تماس 12 - 32393803  داخلی 123 اداره پرستاری