معاون درمان

تعداد بازدید:۳۰۳۸
       
 

  نام ونام خانوادگی معاون درمان: دکترسید محمد حاجی میرصادقی

  مدرک تحصیلی:  متخصص جراحی مغز و اعصاب                                   

  سمت: معاون درمان 

  پست الکترونیک: 

 

برنامه استراتژیک معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

چشم انداز :

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در نظر دارد با استفاده از کلیه امکانات ، مهارت ها و مناسب ترین فن آوری های در دسترس بر اساس برنامه ریزی های انجام شده به عنوان مرکز ارزیابی ؛ نظارت ؛ اعتبار بخشی و تعالی خدمات بالینی گام بردارد و الگویی در سطح کشور و منطقه  باشد.

رسالت:

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود سازمانی دولتی است که ماموریت دارد در راستای سیاستهای دانشگاه با رویکرد عدالت محوری و مشتری مداری در جهت حفظ و ارتقا سلامت و کاهش بار بیماری ها ،آسیب ها و حوادث در جامعه ی تحت پوشش از طریق نظارت ،آموزش و مدیریت برنامه های درمان و بازتوانی اقدام نماید و از انطباق خدمات و منابع واحدهای ارایه دهنده خدمات سلامت با استانداردها و تضمین ایمنی ،کیفیت،کمیت و هزینه مناسب مراقبت های سلامت با استفاده از نیروهای مجرب ،متخصص و با انگیزه اطمینان حاصل نماید.

اهداف کلی :

1-ارتقای مستمر کیفیت مراقبت های سلامت

2-گسترش دسترسی عادلانه و بهره مندی جامعه ازخدمات سلامت

3-افزایش پاسخگوئی نظام سلامت در بخش درمان و افزایش رضایتمندی بیماران

4-افزایش توانمندی و رضایتمندی کارکنان حوزه درمان

5-کاهش بار بیماری ها و آسیب ها و حوادث در جامعه تحت پوشش  (با اولویت مرگ مادران باردارو نوزادان و مرگ و میر اورژانس ها