ترویج تغذیه با شیر مادر

تعداد بازدید:۴۲

- پوستر شیر مادر ( سال 1401 ) / دانلود فایل

- دستورالعمل بزرگداشت هفته جهانی شیر مادر ( 1401 ) / دانلود فایل

- هفته جهانی تغذیه با شیر مادر ( 1401 ) / دانلود فایل

- دستورالعمل کشوری دوشیدن و ذخیره شیر مادر و استفاده از شیردوش در بیمارستان ها / دانلود فایل

- دستورالعمل ایجاد واحد مشاوره شیردهی / دانلود فایل

- ده اقدام برای تغذیه موفق با شیر مادر در بیمارستان های دوستدار کودک / دانلود فایل

- سیمای برنامه کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر در جمهوری اسلامی ایران گذشته، حال و آینده / دانلود فایل

- احکام قانونی مرتبط با ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران بارداری و شیردهی / دانلود فایل

- ابقاء لوح دوستدار کودک / دانلود فایل

- ارتقاء ترویج تغذیه با شیر مادر 1/ دانلود فایل

- ارتقاء ترویج تغذیه با شیر مادر 2/ دانلود فایل

- ارتقاء ترویج تغذیه با شیر مادر 3/ دانلود فایل

- ارتقاء ترویج تغذیه با شیر مادر 4/ دانلود فایل

- ارتقاء ترویج تغذیه با شیر مادر 5/ دانلود فایل

- برنامه های آموزشی شیردهی / دانلود فایل