اطلاعیه ها - آرشیو

استقلال دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در برنامه تربیت ماما مربی جهت کلاسهای آمادگی

استقلال دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در برنامه تربیت ماما مربی جهت کلاسهای آمادگی

با اعلام دکتر صیدآبادی با پیگیری های صورت گرفته، برنامه تربیت ماما مربی جهت کلاسهای آمادگی برای زایمان با اخذ تأییدیه های لازم مستقل از سایر دانشگاه ها اجرا خواهد گردید.

ادامه مطلب