اطلاعیه ها

پیام تبریک دکتر میرزایی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بمناسبت روز و هفته ملی جوان
پیام تبریک دکتر میرزایی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بمناسبت روز و هفته ملی جوان

پیام تبریک دکتر میرزایی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بمناسبت روز و هفته ملی جوان

دکتر میرزایی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در پیامی روز ملی جوان و هفته جوان را تبریک گفتند:

ادامه مطلب
برگزاری کمیته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث و بلایا و پدافند غیرعامل و همچنین جلسه درون بخشی کارگروه سلامت و امنیت غذایی (ساغ)
برگزاری کمیته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث و بلایا و پدافند غیرعامل و همچنین جلسه درون بخشی کارگروه سلامت و امنیت غذایی (ساغ)

برگزاری کمیته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث و بلایا و پدافند غیرعامل و همچنین جلسه درون بخشی کارگروه سلامت و امنیت غذایی (ساغ)

ادامه مطلب